اجرای پنجره دو جداره در هفت تیر

تعویض و نصب پنجره های قدیمی با پنجره دو جداره

نام کارفرما:آقای الماسی

محل پروژه:تهران _ هفت تیر

تاریخ اجرا:۱۳۹۶

نوع پروفیل مصرفی: fenstermann محفظه

شیشه مصرفی:۴-۴ ساده با گاز آرگون

نوع یراق: تک حالته Geviss

اجرای پنجره دو جداره در هفت تیر

اجرای پنجره دو جداره در هفت تیر