تاثیر ضخامت پنجره دو جداره

تاثیر ضخامت پنجره دو جداره

ضخامت پنجره دو جداره های مختلف یکسان است ؟

ضخامت پروفیل پنجره دو جداره بصورت استاندارد در دو نوع ۶ سانتیمتر و ۷ سانتیمتر تولید میشود که عمومیت داشته و در بازار مورد استفاده قرار میگیرد ، که به نام پروفیل سری ۶۰ و سری ۷۰ نانیده میشوند ؛ طبق استاندارد ساخت پروفیل میبایست اندازه ها دقیقا به همین صورت باشد ، اما متاسفانه یک سری پروفیل های درجه دو و سه با کاهش ۲ و یا ۳ میلیمتری که باعث کاهش مواد مصرفی در متراژهای بالا میشود این استاندارد را زیر ما گذاشته و ضخامت مروفیل را کمی کاهش میدهند که این خود باعث ضعیفتر شدن پروفیل میگردد.

تاثیر ضخامت پنجره دو جداره بر صدا

همانطور که در مطالب قبلی گفته شد هرچقدر که ضخامت پنجره دو جداره پروفیل بیشتر باشد ورود صدا و سرما و گرما نیز کاهش پیدا میکند که این امر به دلیل وجود محفظه های داخل پروفیل میباشد ، معمولا پروفیل های سری ۶۰ را ۳ و ۴ محفظه تولید کرده و پروفیل های سری ۷۰ را ۵ محفظه تولید میکنند که در سری ۷۰ از شیشه های سه جداره و شیشه دو جداره نیز استفاده میشود که تاثیرعایق بودن در برابر صدا را بیشتر میکند ، ّالبته باید خاطر نشان کرد که فقط بحث ضخامت در جلوگیری از صدا تاثیر گذار نیست و عوامل دیگر نظیر شیشه ؛ یراق و نصب نیز هر کدام به نوبه خود سهمی تاثیر گذار در بحث جلوگیری از ورود صدا دارند.

ضخامت پنجره دو جداره چقدر است ؟

ضخامت پنجره دو جداره که در بازار به دو دسته سری ۶۰ و سری ۷۰ نامیده میشوند تقسیم میگردند .

سری ۶۰ که ضخامت پروفیل را با میلیمتر مشخص میکند.

۶ سانت بوده و سری ۷۰ نیز دارای ضخامت ۷ سانتیمتری میباشد.

که از سری ۶۰ برای تولید پنجره های دو جداره.

و از سری ۷۰ برای تولید پنجره های سه جداره استفاده میگردد.

 که عمومیت استفاده از پروفیل های سری ۶۰ یا همان دو جداره بیشتر میباشد.

متاسفانه یک سری از پروفیل های تولید داخل نیز وجود دارند.

که با نام سری ۶۰ تولید میشوند ولی در عمل ۵۸ میلیمتر ضخامت داشته.

و اینکار را برای کمتر مصرف کردن مواد اولیه انجام میدهند.

که هم از لحاظ استاندارد ایراد دارد و هم از لحاظ عایق بندی ضعیفتر میباشند.

که در موقع خرید باید به این نکته توجه کرد ، عموما پروفیل های سری ۶۰ را ۳ و ۴ محفظه تولید میکنند.

و پروفیل های سری ۷۰ را ۵ محفظه ؛ که وظیفه اصلی محفظه ها و یا همان کانال یا چمپر که در بازار نامیده میشوند.

جلوگیری از ورود صدا و سرما و گرما میباشد.