تعویض پنجره دو جداره در اقدسیه

تعویض پنجره دو جداره در اقدسیه

تعویض و نصب پنجره های قدیمی با پنجره دو جداره
نام کارفرما:آقای الوند
محل پروژه:تهران _ اقدسیه
تاریخ اجرا:۱۳۹۴
نوع پروفیل مصرفی: fenstermann محفظه
شیشه مصرفی:۶-۴ ساده با گاز آرگون
نوع یراق:دو حالته Geviss

تعویض پنجره دو جداره در اقدسیه