پروژه تعویض پنجره در خواجه نصیر

تعویض پنجره های هلالی قدیمی آهنی با پنجره دو جداره upvc
ساخت انواع پنجره های هلالی و زاویه دار مطابق شکل قبلی پنجره
نام کارفرما: آقای آغاسی
محل پروژه:تهران-خواجه نصیر