پروژه تعویض پنجره دو جداره در مرزداران

تعویض پنجره های قدیمی با پنجره دو جداره

نام کارفرما:آقای یونسی

محل پروژه:تهران- مرزداران

تاریخ اجرا:۱۳۹۷

نوع پروفیل مصرفی: GREENWIN4 محفظه

شیشه مصرفی:۴-۴ ساده و برفی با گاز آرگون

نوع یراق:دو حالته ENDOW

پروژه تعویض پنجره دو جداره در مرزداران

پروژه تعویض پنجره دو جداره در مرزداران