پروژه تعویض پنجره دو جداره

طراحی –تولید و تعویض پنجره دو جداره upvc با پنجره های قدیمی آهنی
مزایا: کاهش صداهای مزاحم- کاهش سرما و گرما- جلوگیری از ورود گرد و خاک و آب باران-زیبایی پنجره
نام کارفرما:آقای تبریزی
محل پروژه :تهران-جنت آباد
تاریخ اجرا: ۱۳۹۳
نوع پروفیل مصرفی: Fisher4 محفظه
نوع شیشه مصرفی :۴-۴ فلور ساده و برفی با گاز آرگون