پروژه پنجره دو جداره در اقدسیه

تعویض و نصب پنجره های قدیمی با پنجره دو جداره upvc

نام کارفرما:آقای موحدی

محل پروژه:تهران _ اقدسیه

تاریخ اجرا:۱۳۹۵

نوع پروفیل مصرفی: fenstermann محفظه

شیشه مصرفی:۴-۴ ساده با گاز آرگون

نوع یراق:دو حالته Geviss

 

پروژه پنجره دو جداره در اقدسیه