پروژه پنجره دو جداره در سعادت آباد

پوشش و بستن رمپ پارکینگ با پنجره دو جداره  UPVC

نام کارفرما:آقای قلمبر

محل پروژه: تهران _ سعادت آباد

تاریخ اجرا:۱۳۹۶

نوع پروفیل مصرفی: fenstermann محفظه

شیشه مصرفی:۴-۴ ساده با گاز آرگون

نوع یراق:دو حالته Geviss

پروژه پنجره دو جداره در سعادت آباد