پروژه پنجره دو جداره در ظفر

پروژه پنجره دو جداره در ظفر

تعویض و نصب پنجره های قدیمی با پنجره دو جداره upvc در اشکال خاص
نام کارفرما:آقای درخشان
محل پروژه:تهران-ظفر
تاریخ اجرا:۱۳۹۶
نوع پروفیل مصرفی: GREENWIN4 محفظه
شیشه مصرفی:۴-۴ ساده و برفی با گاز آرگون
نوع یراق:دو حالته ENDOW

پروژه پنجره دو جداره در ظفر

پروژه پنجره دو جداره در ظفر