پروژه پنجره دو جداره در مرزداران

طراحی و تولید و نصب پنجره دو جداره با پروفیل upvc
مناسب محل کار و منزل –پوشش قسمتهای دلخواه

با قیمت پنجره دو جداره مناسب
نام کارفرما:آقای یونسی
محل پروژه:تهران- مرزداران
تاریخ اجرا:۱۳۹۷
نوع پروفیل مصرفی: GREENWIN4 محفظه
شیشه مصرفی:۴-۴ ساده و برفی با گاز آرگون
نوع یراق:دو حالته ENDOW

پروژه پنجره دو جداره در مرزداران

پروژه پنجره دو جداره در مرزداران