پروژه پنجره دو جداره در میرداماد

-تعویض درب و پنجره های قدیمی آهنی منزل مسکونی و همچنین پوشاندن بالکن با پروفیل پنجره دو جداره
نام کارفرما:خانم رفیعی
محل پروژه:تهران-میرداماد
تاریخ اجرا:۱۳۹۴
نوع پروفیل: fenster mann 4 محفظه
نوع یراق:تک حالته و دو حالته Endow
نوع شیشه :۴-۴ ساده