اجرای پروژه پنجره و پارتیشن دو جداره

طراحی –تولید و نصب پارتیشن دو جداره با پروفیل upvc و شیشه دو جداره صنعتی
مناسب محل کار و منزل –پوشش قسمتهای دلخواه-جداسازی فضاهای بزرگ
نام کارفرما:آقای مقدم
محل پروژه:تهران-پیامبر
تاریخ اجرا:۱۳۹۵
نوع پروفیل مصرفی: Fenstermann4 محفظه
شیشه مصرفی:۴-۴ برفی (مشجر) با گاز آرگون
نوع یراق:تک حالته با دستگیره دو طرفه.

قبل و بعد از اجرا را ببینید..