درب و پنجره دو جداره وین تک

درب و پنجره دو جداره وین تک

درب و پنجره دو جداره وین تک، به درب و پنجره دو جداره ای گفته می شود که با استفاده از پروفیل های با کیفیت برند وین تک ساخته شده اند. وین تک نام یک برند پروفیل با کیفیت و معروف می باشد که کار آن تنها تولید پروفیل درب و پنجره دو جداره است و شرکت های تولید کننده درب و پنجره دو جداره ای همچون شرکت دایا وین با استفاده از این پروفیل با کیفیت اقدام به ساخت پنجره دو جداره در طرح های مختلف و متناسب با هر سلیقه ای می کند به گونه ای که بتواند نیاز هر نوع سلیقه و مشتری را پاسخ گو باشد.